Privacy

 Golfclub Oostburg respecteert de privacy van alle bezoekers van haar wesbite en behandelt uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk.

 

Als u zich aanmeldt op het beveiligde gedeelte van onze website, beschikken wij over uw naam, mailadres en paswoord. Wij leggen deze gegevens vast in een bestand. Zo hoeft u deze niet, telkens u inlogt, opnieuw in te typen. Uw wachtwoord is persoonlijk. Wij verzoeken u daar vertrouwelijk mee om te gaan en alleen voor eigen gebruik te hanteren.

 

Als bezoeker van onze website wordt u ook aangemeld voor onze nieuwsbrief. Wilt u de nieuwsbrief toch niet meer ontvangen? Dan kunt u een e-mail sturen of uitschrijven via de ontvangen nieuwsbrief.

 

Wij verklaren dat wij uw persoonlijke gegevens niet zullen verkopen of voor andere doeleinden te gebruiken. Ons bedrijf, onze medewerkers en door ons ingeschakelde partijen zijn verplicht de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren, zoals bepaald in de GDPR die per 25 mei 2018 van kracht is.

 

Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacybeleid. In dat geval, zullen wij u informeren alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te beëindigen. 

 

 

Als u wenst te reageren op ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen. 

Per mail

Per telefoon: +31 117 45 34 10

Per brief: Golfclub Oostburg - Brugse Vaart 10 - 4501 NE OOSTBURG